Våre produkter

Salt flesk

Kategori: Ferskvare

Lagring/Distribusjon: Kjølevare.

Holdbarhet som frysevare -18°C eller kaldere: 6 mnd.

Holdbarhet som kjølevare 0 – 4°C: 2 mnd.

Beskrivelse: Utbeinet side av gris, saltet.