Kjøttprodusenters leveringsbetingelser

Horns Slakteri AS betaler Norsk kjøtts noteringspris på alle typer dyreslag.

Ut over denne grunnpris betaler vi følgende tillegg: