Kjøttprodusenters leveringsbetingelser

Horns Slakteri AS betaler Norsk kjøtts noteringspris på alle typer dyreslag.

Ut over denne grunnpris betaler vi følgende tillegg:

Gjelder fra 01.02.2019:

Kvalitets tillegg på ung okse / kvige over 250 kg:

Klasse OKr 1,00 pr. kg
Klasse O+Kr 1,50 pr. kg
Klasse R GruppeKr 2,00 pr. kg
Klasse U & E GruppeKr 3,00 pr. kg

Tillegg på all Ku
Kvalitetstillegg ku/ung ku O- og bedre
NB! Ingen krav til langtidsinnmelding eller ku/kalv-avtale. 
Kr 2,00 pr. kg
Kr 1,00 pr. kg 

Kvalitetstilskudd
 
Gjelder ung okse, okse, kasterat, kvige, ung ku og kalv. Gjelder
inntil 4- i fett.
  
Klasse OKr 2,50 pr. kg
Klasse O+ og bedreKr 7,50 pr. kg
  
 
  
KJØTTFETILLEGG 
Kjøttfetillegg for ung okse, kvige og ung ku
1. halvårKr 3,00 pr. kg
2. halvårKr 2,00 pr. kg
  
Krav til levering kjøttfeslakt med tillegg: 
– besetning må være KSL-godkjent med storfe-kjøttkontroll eller ku-kontroll
– rase: Charolais, Hereford, Aberdeen Angus, Limousine, Simmentall
– 75 % kjøttfe
– minimum slaktevekt 250 kg
– klasse O + eller bedre
– fettgruppe 1 til 4 –
– må meldes inn 3 uker før ønsket slakteuke. Vi ber om innmelding så tidlig som mulig for bedre planlegging
– skjema «Leveranse av kjøttfe» må fylles ut. Gå til denne Linken for informasjon og utfylling.​
  
Puljetillegg ved levering 6 storfeKr 160,- pr. stk.
Puljetillegg ved levering 10 storfeKr 200,- pr. stk.
Puljetillegg ved levering 12 storfeKr 220,- pr. stk.
  
Årskvantumstillegg / bonus storfe 
Årsleveranser 1 – 15 tonnKr 0,20 pr. kg.
Årsleveranser 15 – 25 tonnKr 0,30 pr. kg.
Årsleveranser over 25 tonnKr 0,40 pr. kg.
  
 
  
Tillegg for egen transportKr 1.00 pr. kg.
Starttillegg for unge/nye brukere i 2 årKr 0,50 pr. kg.
  
Ingen stoppavgift. Alle priser er eks. mva. Oppgjør pr. 12 dager.
  
Trekk for skitne slaktedyr: 
Trekk kategori 1400,-
Trekk kategori 2900,-
  
Det er ingen krav til langtidsinnmelding (kjøttfe egne betingelser), men vanlige rutiner er innmelding senest torsdag i uken før levering.

Gjelder fra 01.02.2019:

Lam:

Alle lam over 16 kgKr 2,00 pr. kg
Alle lam lasse O+Kr 1,00 pr. kg
Premium lam klasse R, U og E over 18 kgKr 3,00 pr. kg
  
Villsau lam tilleggKr 2,00 pr. kg
Økologisk tilleggKr 3,00 pr. kg
  
Tilleggene gjelder også lam med fett-trekk. 
  
Sesongtillegg: 
Sesongtillegg uke 32 – 34Kr 2,00 pr. kg
Sesongtillegg uke 35Kr 2,00 pr. kg
Sesongtillegg uke 36Kr 2,00 pr. kg
Sesongtillegg uke 37Kr 1,50 pr. kg
Sesongtillegg uke 38Kr 1,00 pr. kg
Sesongtillegg uke 39Kr 0,50 pr. kg
  
 Årsbonus på leveranse lam / sau: 
Lam / sau 1000 – 1999 kgKr 0,30 pr. kg
Lam / sau 2000 – 2999 kgKr 0,80 pr. kg
Lam / sau 3000 – 4999 kgKr 1,20 pr. kg
Lam / sau over  5000 kgKr 1,70 pr. kg
Gjelder års-leveranse og avregnes etter årets slutt. 

Kvalitetstilskudd
Klasse O+ og bedre Kr. 450,-  pr. stk

 
Tillegg for egen transportKr 1,00,- pr. kg.
Starttillegg for unge/nye brukere i 2 årKr 2,00,- pr. kg.
 Ingen stoppavgift. Alle priser er eks. mva.
Oppgjør pr. 12 dager.Det er ingen krav til langtidsinnmelding (kjøttfe egne betingelser), men vanlige rutiner er innmelding senest torsdag i uken før levering.
  

 

 

Gjelder fra 01.02.2019:

Gris:

GrisKr 1,10 pr. kg
2-årskontraktKr 0,20 pr. kg
PurkerKr 1,00 pr. kg
  
Tillegg for egen transportKr 1,00 pr. kg
Starttillegg for unge/nye brukere i 2 årKr 0,50 pr. kg