Kjøp og salg av livdyr

TIL SALGS:

Kalv

Kviger/kyr

Okser

Fine drektige kviger av rasen Charolais. Ring Rino Ellingsen 95725468.

NRF-kviger 0 – 15 mnd. Ring Rino Ellingsen 95725468.

Drektige kviger av rasen Charolais og Hereford. Ring Tom Lund 97518257.

NRF Kyr i produksjon

NRF kalveferdige kyr

NRF klaveferdige kviger

Charolais kviger

Kontakt arild@horns.no

5 stk. flotte avelsokser av rasen Charolais. Ring Rino Ellingsen 95725468.

ØNSKES KJØPT:

Kalv

Kviger

Okser

Småpurker

Ungpurker

Bedekte ungpurker

760 55400