Horns kjøttfetillegg

Horns Slakteri satser videre på kjøttfe og har nå innført et eget kjøttfetillegg for å øke satsingen på storfeproduksjon.

Videreforedling og salg av kjøttfe er viktig for oss og våre samarbeispartnere Kuraas og Rema1000.

 

Som et ledd i vår kjøttfe-nisje, ønsker vi å kvalitetssikre kjøttfeslakt som kommer inn til vårt anlegg.

Vi ber derfor i den forbindelse om at skjemaet Leveranse av Kjøttfe blir utfylt og blir oversendt slakteriet og/eller sendt med dyrebil – ved henting av kjøttfeslakt.

Leveranse av Kjøttfe

Klikk for å laste ned skjemaet. Åpnes i Adobe Reader eller tilsvarende program.

Kjøttfetillegg

Kjøttfetillegg for ung okse, kvige og ung ku Kr 3,00 pr kg  1. halvår

Kjøttfetillegg for ung okse, kvige og ung ku Kr 2,00 pr kg  2. halvår

Gjelder fra 01.02.2019 og avregnes etter årets slutt.


Krav til levering kjøttfeslakt med tillegg:

  • besetning må være KSL-godkjent med storfe-kjøttkontroll eller ku-kontroll
  • rase: Charolais, Hereford, Aberdeen Angus, Limousine, Simmentall
  • 75 % kjøttfe
  • minimum slaktevekt 250 kg
  • klasse O + eller bedre
  • fettgruppe 1 til 4 –
  • må meldes inn 3 uker før ønsket slakteuke. Vi ber om innmelding så tidlig som mulig for bedre planlegging.
  • skjema «Leveranse av kjøttfe» må fylles ut.